Německé uniformy

Za dob Rakouska – Uherska a období první republiky se u nás vyskytovaly Německé hasičské sbory. Už při jejich zakládání to měly jednodušší než České sbory. Rakouské mocnářství v začátcích zakládání sborů byly daleko více nakloněny k Německým sborům. České sbory musely i několik let bojovat s administrativou RU, na rozdíl od jejich Německých kolegů. Proto také na našem území vznikaly dříve nežli naše sbory. Německé sbory byly v začátcích dobře organizovány a na rozdíl od našich sborů byly i mnohem bohatší a mohly si nakupovat lepší vybavení a techniku.

Zde je pár uniforem z Německých hasičských sborů, které se využívaly v Sudetech. Všeobecně se jejich uniformy rozdělovaly na dva druhy:

Bavorského typu – saka uniforem byli dvouřadé, používané hlavně na jihu a části západu našeho území

Saský typ – ten se požíval na části západu a severu našeho území

Tyto uniformy byly pouze jednořadé. Oba typy se na rozdíl od Českých ještě odlišovaly samozřejmě opaskem s přezkou se znakem Německého císařství a hlavně byly červeně obšity a měly jinak značeny hodnosti. V této době se u nás používalo hlavně čamarové hodnosti ,které Německé sbory nepoužívaly. Bohužel v mé sbírce se Německé výstrojní předpisy nenacházejí.

1.

1.

Vycházková pánská uniforma Bavorského typu, uniforma se nosila přibližně v meziválečném období, součástí této uniformy je i brigadýrka s odznakem. Tento odznak se nosil také u Českých sborů, konkrétně u mládeže.

1.

1.

2.

2.

Vycházková dámská uniforma Bavorského typu, která se střihově odlišuje od následující uniformy. Barva šedo-černá, více do šeda.

2.

3.

3.

Vycházková dámská uniforma Bavorského typu. Barva černá.

3.

4.

4.

Vycházková  uniforma, která se používala na severu republiky, je jednořadá. Barva modrá a na náramenících je číslo župy.

4.

5.

5.

Vycházková uniforma, která se používala před 2. světovou válkou.

4.

6.

6.

Vycházková uniforma, která se používala před 2. světovou válkou. Barva modrá. Prosím povšimněte si, že již vzadu měla úchyty pro opasek. Podle mě je to předchůdce další uniformy Feuerschutzpolizei. Zde na této uniformě se již nárameníky používaly stejně jako u  Feuerschutzpolizei.

6.

7.

7.

Vycházková uniforma Feuerschutzpolizei. V těchto jednotkách byli nuceně nasazeni i Čeští hasiči. Tato uniforma je v hodnosti Hauptwachtmeistr – Nadstrážmistr. Sako a brigadýrka jsou originální, včetně nášivek  a odznaků. Na rukávu má tzv. domovenku, zajímavostí na této domovence je, že pochází z Perlsbergu, což je oblast Sudet u Lázní Kynžvart. Přilba s hřebenem na boku má lehce znatelné originální znaky.

7.7.7. 7.7.

7.

8.

8.

Pracovní uniforma. I pracovní uniformy  byly u Německých sborů červeně obšity.

8.

PROHLÁŠENÍ

Tímto prohlašuji, že nejsem členem žádného hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, nebo takového, které hlásá národnostní, rasovou, či třídní zášť vůči jiné skupině osob, ani taková hnutí nepodporuji.