Čepice

Čepice k čamarovým uniformám
Používaly se cca od roku 1883 do roku 1936. Čapka jest ze sukna tmavomodrého. Skládá se z okolku 5cm vysokého, na němž je přišit svršek na vyvstávajícím zášivku 2, 1/2 cm široký a do středu 60 stupňů skloněný. K témuž pak na dno, o 2cm v průměru, menší než průměr okolku. Na místě podbradku přišita jsou poutka čamarová téhož zapletení (klíče) jako na poutkách kabátcích, toliko přiměřeně slabší a spojena uprostřed olivkou. Štítek čapky jest poklopený. V průběhu let se trochu měnily. Na začátku nebyly nahoře obšité sutaškou. V pozdějších letech byly obšité a podle barvy a počtu obšití sutaškou a barvy čamary se označovaly hodnosti.

1.

Vycházková čepice která se začala používat na začátku čamarových uniforem. Ještě nemá nahoře okolo ošité sutaškou. používala se cca od 1883. Odznak z dob RU. Tento odznak bylo pro sbory hasičské ZÚHJ království Českého sdružené, bylo na základě nejvyššího rozhodnutí jeho Veličenstva ze dne 9.září 1896 povoleno nosit.

2.

Pracovní čepice k čamarové uniformě. Místo odznaku knoflík stříbrný – původ neznám

3.

Čepice čamarová k vycházkové uniformě ještě bez horního červeného obšití. Používala se cca 1901 až 1926.

4.

Vycházkové čamarové čepice, horní díl čepice již olemován sutaškou. Jeden červený proužek = hodnost činné členstvo, členař, zástupce vůdce jinošské družiny. Druhá čepice s odznakem nošeným od roku 1922.

5.

Vycházková čepice k čamarové uniformě. Třikrát červeně obšitá červenou sutaškou = hodnost starosta, velitel, starostův náměstek, velitelův náměstek. Další čepice doplněná odznakem nošeným od roku 1922.

Č 4.       Č 4.

               

6.

Čepice k vycházkové čamarové uniformě. Stříbrno-bíle čamary a obšití znamená, že je to župní činovník. Hodnost: okrskový vzdělavatel, okrskový dozorce, obvodní instruktor – lékař, obvodní samaritánský dozorce, přísedící župního výboru. Odznak nošený od roku 1922.

Čepice k uniformám od r.1937
Brigadýrka: Čepice z tmavomodrého sukna, nebo česané příze. Skládá se z dýnka, z vrchního a spodního postranního dílu a ze štítku. Mezi vrchním a spodním postranním dílem je lemovka ze šarlatové červené sukna, široká 3 mm. Tuto lemovku nosí i lékař. Štítek je černý a kožený a nad oběma jeho konci jsou dva malé stejnokrojové knoflíky, na niž je upevněn podbradník. Podbradník je plený ze dvou 6 mm šňůr Podbradníky byly: Červený s vetkanými tmavomodrými nitěmi - nosili: Hasič začátečník, Hasič po zkušební době Stříbrný s vetkanými tmavomodrými nitěmi - nosili: Nižší činovníci sboru. Zlatý s vetkanými tmavomodrými nitěmi - Nosili Vyšší činovníci sboru Byli také od roku 1937 lodičky a nosila se v začátcích jen výjimečně. Za dob Protektorátu od roku 1939 byli až na výjimky zakázány nosit brigadýrky a mohli se nosit pouze lodičky

1.

Brigadýrka – hasič začátečník, hasič po zkušební době.

2.

Brigadýrka pro nižší činovníky sboru.

č 5.   č.5   č 5.   č 5.   

3.

Brigadýrka pro vyšší činovníky sboru.

č 5.   č.5   č 5.   

4.

Lodičky k uniformě používané od 1937.

Č 4.       Č 4.