Výložky a hodnosti

V roce 1919 přišla změna v označování činovníků. Z blůz byly odstraněny náramenní čamarové spoje. Byly zavedeny pletenky, nošeny na levém rukávu uprostřed mezi ramenem a loktem.

  • Sboroví činovníci byli značeni červenými distinkcemi
  • Župní činovníci byli značeni červenými a bílými distinkcemi
  • Zemští činovníci byli značeni bílými distinkcemi
  • Svazoví činovníci byli značeny bílými distinkcemi na tmavěmodrém červeně lemovaném štítku

Toto hodnostní označení se používalo do roku 1927.

 
 

Od 1. ledna 1928 začal platit nový stejnokrojový předpis. Distinkce, které se nosily na levém rukávu – pletenky, byly zrušeny. A opět se zavedly čamarové náramenní spoje, ale tentokrát již na obě ramena

  • Členové a činovníci sboru – červená (karmazínová)
  • Činovníci žup – bílá (stříbřitá)
  • Činovníci zemských svazů – žlutá (zlatavá)

Toto hodnostní čamarové označení se používalo do roku 1937.